Bij BVO´s toegepaste regeling excessieve vertrekvergoeding is strijdig met EVRM

Aan Feyenoord is in verband met de transfer van Graziano Pelle (de speler) naar Southampton een naheffingsaanslag loonheffingen over het tijdvak juli 2015 opgelegd. In de aanslag is een bedrag begrepen dat ziet op de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding (eindheffing). Deze eindheffing bedroeg 75% van de vergoeding voor zover meer dan € 535.000.  Vaststond dat de …

Meer lezen over Bij BVO´s toegepaste regeling excessieve vertrekvergoeding is strijdig met EVRM

Het APV in ons belastingstelsel

In art. 2.14a Wet IB 2001 is een regeling opgenomen over het toerekenen van bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen (APV). Een APV is een aparte entiteit, zoals een trust of een Stiftung, die geen aandelen en dergelijke uitreikt en waartegenover geen economische deelgerechtigdheid ontstaat. Een APV …

Meer lezen over Het APV in ons belastingstelsel

Praktijkhandreiking Belastingdienst over bedrijfsopvolging bij vastgoedexploitanten

De belastingdienst heeft een praktijkhandreiking “bedrijfsopvolging bij vastgoedexploitanten” vrijgegeven. De praktijkhandreiking dateert van 1 juni 2016 en geeft een overzicht van hoe de belastingdienst aankijkt tegen bedrijfsopvolging in de vastgoedsfeer. De praktijkhandreiking is niet bedoeld als zelfstandige grondslag voor het standpunt van de inspecteur, maar biedt een praktisch overzicht voor de inspecteur om een weloverwogen …

Meer lezen over Praktijkhandreiking Belastingdienst over bedrijfsopvolging bij vastgoedexploitanten

Besluit uit 2007 niet van toepassing op ontslagvergoeding Nederduitser

Inleiding Nederland en Duitsland hebben in aanvulling op het tussen beide landen gesloten belastingverdrag uit 1956 (hierna: het Verdrag) nadere afspraken gemaakt over toegekende ontslagvergoedingen. Deze afspraken zijn van belang in de situatie dat een ontslagvergoeding wordt toegekend aan een werknemer die zowel in Nederland als in Duitsland in het kader van zijn dienstbetrekking arbeid …

Meer lezen over Besluit uit 2007 niet van toepassing op ontslagvergoeding Nederduitser

Managementvergoeding bij moedermaatschappij niet aftrekbaar van de winst

Belanghebbende is een financiële holding. B is enig bestuurder van belanghebbende en D bv is enig aandeelhouder van belanghebbende. Mevrouw F, die is gehuwd met B, is aandeelhouder van D bv. Daarnaast is mevrouw F tevens enig aandeelhouder van H BVBA, een in België gevestigde vennootschap. In 2002 hebben belanghebbende en H BVBA een managementovereenkomst …

Meer lezen over Managementvergoeding bij moedermaatschappij niet aftrekbaar van de winst

Incassopogingen niet relevant voor afwaardering vordering

Belanghebbende, X bv, drijft een groothandel in beeld- en geluidsdrager. In 2012 wenst belanghebbende een vordering van € 125.000 op E uit Denemarken af te waarderen. De vordering ontstond nadat aan E 50.000 DVD’s in Denemarken zijn afgeleverd om te worden doorverkocht, waarbij de winst verdeeld zou worden. De heer E hield zich vervolgens niet …

Meer lezen over Incassopogingen niet relevant voor afwaardering vordering

Rentekosten op Perpetual Securities zijn aftrekbaar van de winst

Belanghebbende, X nv, houdt zich bezig met het beheren van elektriciteits- en gasdistributienetwerken. Belanghebbende besluit in 2010 om G bv over te nemen voor een overnameprijs van € 712 miljoen. Ter financiering van deze overname heeft belanghebbende in 2010 voor een totaalbedrag van € 500 miljoen zogenoemde Fixed-to-Floating Rate Perpatual Capital Securities (hierna: de perpetual …

Meer lezen over Rentekosten op Perpetual Securities zijn aftrekbaar van de winst

Door vennootschap verstrekte lening aan de neef van de DGA voor overname onderneming is onzakelijk

Aan x bv is voor het jaar 2011 een aanslag Vpb opgelegd naar een belastbaar bedrag van €740.000 en daarbij is tevens een bedrag aan heffingsrente berekend. X bv exploiteert een groothandel in (sport)artikelen, grote restpartijen en voorraden uit faillissementen. D is enig aandeelhouder van x bv. D is ook enig aandeelhouder in E bv. …

Meer lezen over Door vennootschap verstrekte lening aan de neef van de DGA voor overname onderneming is onzakelijk

Aan stichting betaald royalty’s vormen inkomen van hoogleraar zelf

Belanghebbende is hoogleraar aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen en is tevens (mede-)auteur van verschillende vaktechnische uitgaven.  In het kader van zijn auteurschap worden aan belanghebbende door uitgevers van de werken royalty’s uitbetaald. Samen met twee partners vormt belanghebbende het bestuur van een stichting. De stichting heeft als doel het toepasbaar maken van sociaal-wetenschappelijke …

Meer lezen over Aan stichting betaald royalty’s vormen inkomen van hoogleraar zelf

Ondernemer behaald ROW uit de verkoop van motorboten

Een belastingplichtige kan naast het drijven van een onderneming, ook resultaat uit overige werkzaamheden genieten. De ondernemer verdient dan geld met werkzaamheden die niet in het kader van de onderneming liggen, maar een volledig bedrijfsvreemd karakter dragen. Een ondernemer die in firmaverband een bakkerij exploiteert, en zich daarnaast bezighoudt met de aan- en verkoop van …

Meer lezen over Ondernemer behaald ROW uit de verkoop van motorboten