DGA geniet ab-inkomen bij aankoop pand tegen onzakelijke prijs

Belanghebbende en haar zus houden indirect tezamen 100% van de aandelen in B BV. Tot het vermogen van B BV behoorde tot eind december 2005 onroerende zaken. De onroerende zaken zijn eind december 2005 verkocht aan belanghebbende en haar zus voor een bedrag van € 320.000. Volgens de wet Waardering Onroerende Zaken bedroeg de WOZ-waarde …

Meer lezen over DGA geniet ab-inkomen bij aankoop pand tegen onzakelijke prijs

Advertenties

Overdracht exploitatie horecagelegenheid geen algemeenheid van goederen

Ondernemers moeten in principe omzetbelasting berekenen als ze goederen verkopen. Hierop geldt bij verkoop van een onderneming een belangrijke uitzondering. In de omzetbelasting is namelijk bepaald dat bij overgang van een onderneming geen omzetbelasting wordt berekend. Het is van groot belang dat men zich dit realiseert. Als namelijk ten onrechte wel omzetbelasting wordt berekend, moet …

Meer lezen over Overdracht exploitatie horecagelegenheid geen algemeenheid van goederen

Bij verkrijging aandelen in OG-lichaam kan BOF worden toegepast

Op 31 december 2014 heeft een moeder alle aandelen in X bv aan haar zoon geschonken. Tot de bezittingen van X bv behoorden onroerende zaken, voornamelijk kamergewijs verhuurde studentenpanden, en een aantal winkelpanden). Omdat de bezittingen van de bv hoofdzakelijk uit onroerende zaken bestonden, leidde de schenking ook tot een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting; …

Meer lezen over Bij verkrijging aandelen in OG-lichaam kan BOF worden toegepast

Bestuurder coöperatie is geen ondernemer en moet gebruikelijk loon aan zichzelf toekennen

Belanghebbende is lid van een aantal coöperaties. In alle coöperaties heeft belanghebbende een meerderheidsbelang. Voor de coöperaties heeft belanghebbende als onbezoldigd bestuurder werkzaamheden verricht. In 2009 en de volgende jaren meent belanghebbende dat hij als lid van de coöperaties als zelfstandig beroepsbeoefenaar onder het winstregime van de inkomstenbelasting valt en betalingen door de coöperatie aan …

Meer lezen over Bestuurder coöperatie is geen ondernemer en moet gebruikelijk loon aan zichzelf toekennen

Nederbelg mag afwaarderingsverlies op vordering niet in Nederland nemen

Belanghebbende heeft een aanmerkelijk belang in A BV. A BV heeft een meerderheidsbelang in B BV. Beide vennootschappen zijn in Nederland gevestigd. In 2006 emigreerde hij naar België. In 2009 heeft belanghebbende vervolgens twee leningen aan B BV verstrekt van in totaal € 140.000 (hierna: de leningen). In zijn aangifte inkomstenbelasting over 2011 heeft belanghebbende …

Meer lezen over Nederbelg mag afwaarderingsverlies op vordering niet in Nederland nemen

Splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting niet van toepassing bij verkoop aandelen binnen drie jaar

In 2015 onderhandelen B BV en C BV over de mogelijke verkoop van de onderneming door C BV. In de intentieovereenkomst tot verkoop is overeengekomen dat B BV de onroerende zaken van C BV niet wenste over te nemen. Daartoe werden de onroerende zaken van C BV door middel van een zogenoemde juridische splitsing afgezonderd …

Meer lezen over Splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting niet van toepassing bij verkoop aandelen binnen drie jaar

Monteur onderzeese pijpleidingen krijgt geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting

Belanghebbende woonde in de jaren 2011 en 2012 in Nederland en werkte sinds oktober 2010 in loondienst voor A BV, de in Nederland gevestigde offshore afdeling van een internationaal bedrijf B. Belanghebbende was monteur van onderzeese pijpleidingen. In 2011 en 2012 werkte belanghebbende in verschillende landen, maar in geen daarvan meer dan 183 dagen. Dit …

Meer lezen over Monteur onderzeese pijpleidingen krijgt geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting

Bij BVO´s toegepaste regeling excessieve vertrekvergoeding is strijdig met EVRM

Aan Feyenoord is in verband met de transfer van Graziano Pelle (de speler) naar Southampton een naheffingsaanslag loonheffingen over het tijdvak juli 2015 opgelegd. In de aanslag is een bedrag begrepen dat ziet op de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding (eindheffing). Deze eindheffing bedroeg 75% van de vergoeding voor zover meer dan € 535.000.  Vaststond dat de …

Meer lezen over Bij BVO´s toegepaste regeling excessieve vertrekvergoeding is strijdig met EVRM

Het APV in ons belastingstelsel

In art. 2.14a Wet IB 2001 is een regeling opgenomen over het toerekenen van bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen (APV). Een APV is een aparte entiteit, zoals een trust of een Stiftung, die geen aandelen en dergelijke uitreikt en waartegenover geen economische deelgerechtigdheid ontstaat. Een APV …

Meer lezen over Het APV in ons belastingstelsel

Praktijkhandreiking Belastingdienst over bedrijfsopvolging bij vastgoedexploitanten

De belastingdienst heeft een praktijkhandreiking “bedrijfsopvolging bij vastgoedexploitanten” vrijgegeven. De praktijkhandreiking dateert van 1 juni 2016 en geeft een overzicht van hoe de belastingdienst aankijkt tegen bedrijfsopvolging in de vastgoedsfeer. De praktijkhandreiking is niet bedoeld als zelfstandige grondslag voor het standpunt van de inspecteur, maar biedt een praktisch overzicht voor de inspecteur om een weloverwogen …

Meer lezen over Praktijkhandreiking Belastingdienst over bedrijfsopvolging bij vastgoedexploitanten